(1)

Špičkový německý pepřový sprej Anti-Attack od firmy HOERNECKE . Dostřik 6 metrů. Více >>
Výrobce: CARL HOERNECKE. Kód produktu: 7113

75 Kč s DPH, Běžná cena 85 Kč , Ušetříte 10 Kč s DPH (12%) Není skladem


ks
Obranný sprej pepřový Anti-Attack OC JET 20ml
  • JET (střela) - dosah až 6m.
  • Pepřový sprej (vysoce koncentrovaný Oleoresin Capsicum - OC) o objemu 20 ml.
  • Výstřik má charakter paprsku, po zasažení dostane útočník mnohem vyšší dávku než u mlhy.
  • Při stálém stlačení trysky je obsah nádobky vystříkán (vyprázdněn) do 6-ti sekund.
  • Vyrobeno v Německu.
  • Sprej nelze opětovně plnit.
R-S věty:
Pozor: S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí "Prodej od 18let". R-36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. S-9 Skladujte na dobře větraném místě. S-23 Nevdechujte aerosol. S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima. R-41 Nebezpečí vážného poškození očí.
První pomoc:
S-26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S-46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S-27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody.

06. 10. 2019, 18:50

Malé rozměry.

Nenašel jsem žádné.

Pomohla Vám tato recenze? Ano (0) Ne (0)

Kontaktujte nás!

Alternativní produkty 1